Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
347

I C 227/11

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2014-04-10

Data publikacji: 2014-05-21

trafność 100%

Sygn. akt I C 227/11 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia,10 kwietnia 2014r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Barbara Polak Protokolant Grażyna Janiszyn po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2014r. w Oleśnicy przy udziale stron: powód T. B. pozwany (...) S.A. z/s w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. z/s w W. na rzecz powoda T. B. kwotę 21.000,00zł (dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100) wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi co do kw
Czytaj więcej»

I C 231/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2013-04-23

Data publikacji: 2013-09-12

trafność 100%

Sygnatura akt I C 231/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 23 kwietnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Ryszard Jaworski Protokolant Katarzyna Czerniawska po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2013 r. w Oleśnicy sprawy przy udziale stron: powód S. R. (1) pozwany J. R. , S. R. (2) , A. R. , M. R. opróżnienie lokalu mieszkalnego powództwo oddala Z. - kal 21 dni 23 kwietnia 2013 r. I C 231/13 UZASADNIENIE Powód S. R. (1) wniósł o orzeczenie
Czytaj więcej»

I C 243/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2014-12-17

Data publikacji: 2016-12-13

trafność 100%

Sygn. akt I C 243/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 17 grudnia 2014r Sąd Rejonowy w Oleśnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Adrian Paluch Protokolant Agnieszka Mazur po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2014r w Oleśnicy na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w B. przeciwko W. M. o zapłatę I zasądza od pozwanego W. M. na rzecz strony powodowej (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w B. kwotę 42.000,00 zł (czterdzieści dwa tysiące złotych) wraz z u
Czytaj więcej»

I C 252/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2015-07-03

Data publikacji: 2016-05-11

trafność 100%

Sygnatura akt I C 252/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 3 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Ryszard Jaworski Protokolant Katarzyna Czerniawska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 czerwca 2015r. w Oleśnicy sprawy przy udziale stron: powód P. K. (1) pozwany Towarzystwo (...) S.A. z/s w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. z/s w W. na rzecz powoda P. K. (1) kwotę 16.800zł (szesnaście tysięcy osiemse
Czytaj więcej»

I C 262/11

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2013-02-25

Data publikacji: 2013-05-08

trafność 100%

Sygn. akt I C 262/11 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia, 25 lutego 2013r Sąd Rejonowy w Oleśnicy w I Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący S.S.R Aleksandra Sobieska Protokolant Agnieszka Mazur po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2012r w Oleśnicy sprawy z powództwa PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. przeciwko (...) . C. spółka z.o.o w O. o zapłatę I uchyla nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 08.11.2010r co do kwoty
Czytaj więcej»

I C 264/11

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2013-02-20

Data publikacji: 2013-05-08

trafność 100%

Sygn. akt I C 264/11 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 20 lutego 2013r Sąd Rejonowy w Oleśnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Aleksandra Sobieska Protokolant Agnieszka Mazur po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2013r w Oleśnicy sprawy z powództwa P. A. przeciwko (...) S.A Towarzystwo (...) w W. Oddział we W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A Towarzystwa (...) w W. Oddział we W. na rzecz powoda P. A. kwotę 1.853,96 zł (jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt tr
Czytaj więcej»

I C 281/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2013-02-26

Data publikacji: 2013-04-09

trafność 100%

Sygnatura akt I C 281/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 26 lutego 2013 r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Ryszard Jaworski Protokolant Katarzyna Czerniawska po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2013 r. w Oleśnicy sprawy przy udziale stron: powód G. S. pozwany (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda G. S. kwotę 4.336,52zł (cztery tysiące trzysta trzydzieści sześć 52/100) z us
Czytaj więcej»

I C 292/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2014-04-16

Data publikacji: 2014-10-16

trafność 100%

Sygn. akt I C 292/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 16 kwietnia 2014r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Agnieszka Ostrowska-Gołąbek Protokolant Ewelina Grudzień-Wuczkowska po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2014r. w Oleśnicy sprawy Przy udziale stron: powód A. S. (1) pozwany (...) S.A. z/s w W. o zapłatę I oddala powództwo; II umarza postępowanie; III zasądza od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 1.851,00zł tytułem zwrotu kosztów procesu
Czytaj więcej»

I C 294/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2014-01-15

Data publikacji: 2014-03-12

trafność 100%

Sygn. akt I C 294/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 15 stycznia 2014r Sąd Rejonowy w Oleśnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Adrian Paluch Protokolant Agnieszka Mazur po rozpoznaniu w dniu 08 stycznia 2014r w Oleśnicy na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko L. H. , Z. P. (1) o zapłatę I. powództwo oddala; II. zasądza od powódki na rzecz pozwanej L. H. kwotę 1278,95 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu. Z/ - kal 21 dni 15.01.2014r Sygn. akt I C 294/13
Czytaj więcej»

I C 297/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2013-08-08

Data publikacji: 2013-11-13

trafność 100%

Sygn. akt I C 297/13 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 8 sierpnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy w I Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący SSR Ewa Przychodzka Protokolant Marta Góra po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2013 r. w Oleśnicy sprawy z powództwa (...) .á.r.l. z/s w Luxembourgu przeciwko A. L. o zapłatę powództwo oddala. Z. / 1 odnotować; 2 kal. 21 dni. 8 sierpnia 2013 r. I C 297/13 UZASADNIENIE Strona powodowa (...) .á.r.l. z/s w L. wniosła o wydanie nakazu zapłaty w
Czytaj więcej»