Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
334

I C 86/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2013-05-28

Data publikacji: 2013-09-12

trafność 100%

Sygn. akt I C 86/12 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia, 28 maja 2013r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy w I Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący SSR Ewa Przychodzka Protokolant Beata Wolny po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2013r. w Oleśnicy sprawy z powództwa D. N. przeciwko M. O. o zapłatę I umarza postępowanie, co do kwoty 800,00zł; II dalej idące powództwo oddala; III zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 650,47zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Z. / 1 odnotować; 2 kal. 21 dni; 3
Czytaj więcej»

I C 87/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2014-10-02

Data publikacji: 2015-09-07

trafność 100%

Sygn. akt I C 87/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 02 października 2014r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Barbara Polak Protokolant Grażyna Janiszyn po rozpoznaniu w dniu 18 września 2014r. w Oleśnicy przy udziale stron: powód J. D. (1) pozwany P. P. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanego P. P. (1) na rzecz powoda J. D. (1) kwotę 8.399,00zł (osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia
Czytaj więcej»

I C 104/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2013-02-11

Data publikacji: 2013-03-14

trafność 100%

Sygnatura akt. I C 104/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 11 lutego 2013r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Ryszard Jaworski Protokolant Agnieszka Mazur po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2013r. w Oleśnicy sprawy przy udziale stron powód A. G. G. pozwany D. Ć. , K. Ć. , S. Ć. -o zapłatę I zasądza solidarnie od pozwanych D. Ć. , K. Ć. , S. Ć. na rzecz powoda A. G. kwotę 15.000zł ( piętnaście tysięcy ) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 10
Czytaj więcej»

I C 113/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2013-11-27

Data publikacji: 2014-02-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 113/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 27 listopada 2013r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Agnieszka Ostrowska-Gołąbek Protokolant Ewelina Grudzień-Wuczkowska po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2013r. w Oleśnicy sprawy Przy udziale stron: powód A. K. pozwany Towarzystwo (...) S.A. z/s w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. z/s w W. na rzecz powódki A. K. kwotę 5.500,00 (pięć tysięcy pięćset 03/100
Czytaj więcej»

I C 124/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2013-04-29

Data publikacji: 2013-09-12

trafność 100%

Sygn. akt IC 124/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 29 kwietnia 2013r Sąd Rejonowy w Oleśnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Aleksandra Sobieska Protokolant Agnieszka Mazur po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2013r w Oleśnicy sprawy z powództwa H. J. (1) przeciwko B. M. o zapłatę I zasądza od pozwanego B. M. na rzecz powoda H. J. (1) kwotę 5.190,00 (pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych) wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od kwoty 4.000 zł od dnia 7 maja 20
Czytaj więcej»

I C 118/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2014-05-20

Data publikacji: 2014-11-12

trafność 100%

Sygn. akt I C 118/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 maja 2014 r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy w I Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący SSR Ewa Przychodzka Protokolant Beata Wolny po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2014 r. w Oleśnicy na rozprawie przy udziale stron powód: P. N. S. F. I. Z. z siedzibą we W. pozwany: G. J. o zapłatę powództwo oddala. Z. / 1 odpis wyroku dor. pełn. strony powodowej oraz pozwanemu z pouczeniem o sprzeciwie; 2 kal. 14 dni. 20 maja 2014 r. I C
Czytaj więcej»

I C 138/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2013-04-25

Data publikacji: 2013-09-12

trafność 100%

Sygn. akt I C 138/13 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 25 kwietnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy w I Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący SSR Ewa Przychodzka Protokolant Beata Wolny po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Oleśnicy sprawy z powództwa (...) .á.r.l. z siedzibą w Luxembourgu przeciwko J. Ś. o zapłatę powództwo oddala Z. / 1 odnotować; 2 kal. 21 dni. 25 kwietnia 2013 r. I C 138/13 UZASADNIENIE Strona powodowa (...) .r.l. w Luksemburgu wniosła o nakazanie po
Czytaj więcej»

I C 150/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2014-03-12

Data publikacji: 2014-09-11

trafność 100%

Sygn. akt I C 150/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 12 marca 2014r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Agnieszka Ostrowska-Gołąbek Protokolant Ewelina Grudzień-Wuczkowska po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2014r. w Oleśnicy sprawy Przy udziale stron: powód J. S. pozwany A. Z. , K. Z. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanej A. Z. na rzecz powódki J. S. kwotę 504,54 (pięćset cztery 54/100) złotych wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 07.01.
Czytaj więcej»

I C 187/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2014-12-04

Data publikacji: 2015-08-24

trafność 100%

Sygn. akt I C 187/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 04 grudnia 2014r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy w I Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący SSR Ewa Przychodzka Protokolant Karolina Kurman po rozpoznaniu w dniu 04 grudnia 2014r. w Oleśnicy sprawy z powództwa R. Z. przeciwko Towarzystwo (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na rzecz powoda R. Z. kwotę 10.044,80 (dziesięć tysięcy czterdzieści c
Czytaj więcej»

I C 205/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2014-02-13

Data publikacji: 2014-12-10

trafność 100%

Sygn. akt I C 205/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 13 lutego 2014r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Barbara Polak Protokolant Marta Góra po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2014r. w Oleśnicy sprawy Przy udziale stron: powód W. D. pozwany K. S. o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji I zwalnia spod egzekucji udział należący do W. D. wynoszący ½ części we współwłasności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przy ul. (...) w O.
Czytaj więcej»