Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
329

I Ns 591/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2014-09-23

Data publikacji: 2015-09-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt I Ns 591/14 POSTANOWIENIE Dnia, 23 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Ryszard Jaworski Protokolant Katarzyna Czerniawska po rozpoznaniu w dniu 23 września 2014 r. przy udziale stron: wnioskodawca (...) Sp. z o.o. z/s w S. uczestnicy postępowania G. S. , A. S. , M. R. , M. S. na rozprawie rozpoznał sprawę o dział spadku postanawia I ustalić, że w skład spadku po R. S. wchodzi wynoszący 1/4 udział w zabudowanej nieruchomości poł
Czytaj więcej»

I Ns 643/11

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2016-03-02

Data publikacji: 2017-06-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 643/11 POSTANOWIENIE Dnia, 02 marca 2016r Sąd Rejonowy w Oleśnicy Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący S.S.R Adrian Paluch Protokolant Agnieszka Mazur po rozpoznaniu w dniu: 17 lutego 2016r na rozprawie sprawy z wniosku M. (...) przy udziale (...) S.A z siedzibą w W. Oddział we W. o ustanowienie służebności przesyłu p o s t a n a w i a : I. ustanowić na rzecz (...) S.A. z siedzibą w W. Oddział we W. służebność przesyłu obciążającą nieruchomość położoną w miejscowości W. ,
Czytaj więcej»

I Ns 771/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2013-05-17

Data publikacji: 2013-10-10

trafność 100%

Sygnatura akt I Ns 771/12 POSTANOWIENIE Dnia 17 maja 2013r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Ryszard Jaworski Protokolant: Katarzyna Czerniawska Po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2013r. przy udziale stron: wnioskodawca: A. B. uczestnicy postępowania: I. B. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku POSTANAWIA stwierdzić, że spadek po spadkodawcy którym jest: S. B. - imiona rodziców spadkodawcy: J. , W. - nazwisko rodowe spadkodawcy: B. - data śmierci spadkodawcy: 1
Czytaj więcej»

II K 260/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2013-03-28

Data publikacji: 2013-05-01

trafność 100%

Sygnatura akt IIK 260/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2013r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Medyk-Cieśla Protokolant: Piotr Pitra Przy udziale Prokuratora: Małgorzaty Siwek po rozpoznaniu w dniach 12 czerwca 2012r., 7 września 2012r., 19 października 2012r., 6 lutego 2013r. , 26 lutego 2013r. , 13 marca 2013r. i 28 marca 2013r. w O. na rozprawie sprawy G. G. syna A. i M. z domu F. urodzonego: (...) . C. oskarżonego o
Czytaj więcej»

I Ns 251/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2013-07-23

Data publikacji: 2013-11-13

trafność 100%

Sygnatura akt I Ns 251/12 POSTANOWIENIE Dnia, 23 lipca 2013 r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Ryszard Jaworski Protokolant Katarzyna Czerniawska po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2013 r. przy udziale stron: wnioskodawca (...) S.A. z/s w K. uczestnicy postępowania W. G. , H. G. na rozprawie rozpoznał sprawę o ustanowienie służebności przesyłu postanawia I ustanowić na rzecz wnioskodawcy (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w K. służebność przesyłu na nieruchomoś
Czytaj więcej»

I Ns 283/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2014-05-19

Data publikacji: 2014-11-12

trafność 100%

Sygnatura akt I Ns 283/14 POSTANOWIENIE Dnia, 19 maja 2014r Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Adrian Paluch Protokolant Agnieszka Mazur po rozpoznaniu w dniu 07 maja 2014r przy udziale stron: wnioskodawca – B. W. uczestnik – R. K. o zobowiązanie sprawcy przemocy w rodzinie do opuszczenia miejsca zamieszkania postanawia I. zobowiązać R. K. do opuszczenia lokalu mieszkalnego położonego w S. w budynku przy ul. (...) ; II. stwierdza, że orzeczenie zawarte w pk
Czytaj więcej»

III RC 460/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2013-03-25

Data publikacji: 2013-11-08

trafność 100%

Sygn. akt III RC 460/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 25 marca 2013r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodnicząca: SSR ANNA KUZIAK Protokolant: Maria Cetnar po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2013r. w Oleśnicy sprawy z powództwa A. D. przeciwko Z. D. (1) o alimenty I zasądza od pozwanego Z. D. (1) na rzecz powódki A. D. alimenty w kwocie po 600,00 (sześćset) złotych miesięcznie, płatne z góry do dnia 10-go każdego miesiąca wraz z ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 1401/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2014-01-07

Data publikacji: 2014-02-14

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1401/13 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 7 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Ryszard Jaworski Protokolant Katarzyna Czerniawska po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2014 r. w Oleśnicy sprawy przy udziale stron: powód (...) S.a. r.l. z siedzibą w Luxembourgu pozwany R. S. o zapłatę powództwo oddala Z. - odpis wyr . dor. pełn. powoda z poucz. o apelacji oraz pozwanemu z poucz. o sprzeciwie 7 stycznia 2014
Czytaj więcej»

I C 1485/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2015-03-16

Data publikacji: 2016-04-13

trafność 100%

Sygn. akt I C 1485/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy w I Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący SSR Barbara Polak Protokolant Grażyna Janiszyn po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2015 r. w Oleśnicy na rozprawie przy udziale stron powód: B. O. pozwany: E. M. o ustalenie I. powództwo oddala; II. odstępuje od obciążania stron kosztami postępowania. Z. / 1 (...) 2 (...) 16 marca 2015 r. I C 1485/14 UZASADNIENIE Powódka B. O. wniosła o uznanie
Czytaj więcej»

I C 2003/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2014-04-14

Data publikacji: 2014-06-17

trafność 100%

Sygn. akt I C 2003/13 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 14 kwietnia 2014r Sąd Rejonowy w Oleśnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Adrian Paluch Protokolant Agnieszka Mazur po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2014r w Oleśnicy na rozprawie sprawy z powództwa (...) z/s w L. przeciwko R. B. o zapłatę powództwo oddala. Z/ - odpis dor. pow z poucz o apel. i pozw. z poucz o sprzeciwie. - kal 14 dni 14.04.2014r Sygn. akt I C 2003/13 UZASADNIENIE Strona powodowa domag
Czytaj więcej»