Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
334

I Co 810/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2013-07-24

Data publikacji: 2013-11-13

trafność 100%

Sygn. akt I Co 810/13 POSTANOWIENIE Dnia, 24 lipca 2013r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Agnieszka Ostrowska-Gołąbek Protokolant Ewelina Grudzień-Wuczkowska Po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2013r. wierzyciel (...) Bank S.A. z/s we W. dłużnik M. T. (1) w przedmiocie rozpoznania skargi uczestnika postępowania E. T. na czynność Komornika Sadowego przy Sądzie Rejonowym w O. G. O. w sprawie sygn. akt Km 125/13 postanawia I uchylić czynność Komornika Sądowego p
Czytaj więcej»

I Ns 251/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2013-07-23

Data publikacji: 2013-11-13

trafność 100%

Sygnatura akt I Ns 251/12 POSTANOWIENIE Dnia, 23 lipca 2013 r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Ryszard Jaworski Protokolant Katarzyna Czerniawska po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2013 r. przy udziale stron: wnioskodawca (...) S.A. z/s w K. uczestnicy postępowania W. G. , H. G. na rozprawie rozpoznał sprawę o ustanowienie służebności przesyłu postanawia I ustanowić na rzecz wnioskodawcy (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w K. służebność przesyłu na nieruchomoś
Czytaj więcej»

I Ns 591/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2014-09-23

Data publikacji: 2015-09-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt I Ns 591/14 POSTANOWIENIE Dnia, 23 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Ryszard Jaworski Protokolant Katarzyna Czerniawska po rozpoznaniu w dniu 23 września 2014 r. przy udziale stron: wnioskodawca (...) Sp. z o.o. z/s w S. uczestnicy postępowania G. S. , A. S. , M. R. , M. S. na rozprawie rozpoznał sprawę o dział spadku postanawia I ustalić, że w skład spadku po R. S. wchodzi wynoszący 1/4 udział w zabudowanej nieruchomości poł
Czytaj więcej»

I Ns 643/11

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2016-03-02

Data publikacji: 2017-06-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 643/11 POSTANOWIENIE Dnia, 02 marca 2016r Sąd Rejonowy w Oleśnicy Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący S.S.R Adrian Paluch Protokolant Agnieszka Mazur po rozpoznaniu w dniu: 17 lutego 2016r na rozprawie sprawy z wniosku M. (...) przy udziale (...) S.A z siedzibą w W. Oddział we W. o ustanowienie służebności przesyłu p o s t a n a w i a : I. ustanowić na rzecz (...) S.A. z siedzibą w W. Oddział we W. służebność przesyłu obciążającą nieruchomość położoną w miejscowości W. ,
Czytaj więcej»

I Ns 610/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2014-09-24

Data publikacji: 2015-09-07

trafność 100%

Sygn. akt I Ns 610/13 POSTANOWIENIE Dnia 24 września 2014r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Agnieszka Ostrowska-Gołąbek Protokolant Ewelina Grudzień-Wuczkowska po rozpoznaniu w dniu 10 września 2014r. w Oleśnicy przy udziale stron: wnioskodawca A. B. (1) uczestnik postępowania Z. B. o zobowiązanie do opuszczenia mieszkania postanawia I zobowiązać uczestnika postępowania Z. B. do opuszczenia domu jednorodzinnego, położonego przy ul. (...) w miejscowości S.
Czytaj więcej»

I Ns 1012/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2013-02-26

Data publikacji: 2013-05-08

trafność 100%

Sygnatura akt I Ns 1012/12 POSTANOWIENIE Dnia, 26 lutego 2013r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Ryszard Jaworski Protokolant Katarzyna Czerniawska po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2013r. przy udziale stron: wnioskodawca Starosta Powiatu (...) uczestnicy postępowania R. M. , (...) Bank S.A. w J. na rozprawie rozpoznał sprawę o orzeczenie przepadku rzeczy postanawia wniosek oddalić Z/ 1 kal. 21 dni; 26.02.2013r, I Ns 1012/12 UZASADNIENIE Wnioskodawca wniósł
Czytaj więcej»

I C 1246/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2013-01-24

Data publikacji: 2013-04-11

trafność 100%

Sygn. akt I C 1246/12 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia,24 stycznia 2013r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Barbara Polak Protokolant Marta Góra po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2013r. w Oleśnicy Przy udziale stron: powód R. S. pozwany (...) z/s w W. o zapłatę I powództwo oddala; II zasądza od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 3.617,00zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Z. / 1. kal. 21 dni. 24.01.2013r. I C 1246/12 UZASADNIE
Czytaj więcej»

I C 1473/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2014-02-26

Data publikacji: 2014-07-08

trafność 100%

Sygn. akt I C 1473/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 26 lutego 2014r Sąd Rejonowy w Oleśnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Adrian Paluch Protokolant Agnieszka Mazur po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2014r w Oleśnicy na rozprawie sprawy z powództwa A. M. przeciwko (...) S.A w W. o zapłatę I. zasądza od strony pozwanej (...) S.A w W. na rzecz powódki A. M. kwotę 13.300 zł (trzynaście tysięcy trzysta złotych) z ustawowymi odsetkami liczonymi od: - kwoty 13.000,00 z
Czytaj więcej»

I C 1580/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2017-03-08

Data publikacji: 2018-10-16

trafność 100%

Sygn. akt I C 1580/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 8 marca 2017r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Agnieszka Ostrowska-Gołąbek Protokolant Grażyna Janiszyn po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2017r. w Oleśnicy sprawy Przy udziale stron: powód K. S. pozwany (...) S.A. z/s w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. z/s w W. na rzecz powoda K. S. kwotę 8.693,80zł (osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote 80/100) wraz z us
Czytaj więcej»

I C 1057/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2014-12-09

Data publikacji: 2015-08-24

trafność 100%

Sygn. akt I C 1057/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dni, 09 grudnia 2014r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy w I Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący SSR Ewa Przychodzka Protokolant Beata Wolny po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2014r. w Oleśnicy sprawy z powództwa J. K. (1) przeciwko A. Ś. o zapłatę I zasądza od pozwanego A. Ś. na rzecz powoda J. K. (1) kwotę 8.304,00zł (osiem tysięcy trzysta cztery) wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi co do kwot: - 6.800,00zł od dnia 16.05.2013r. d
Czytaj więcej»