Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
329

III RC 460/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2013-03-25

Data publikacji: 2013-11-08

trafność 100%

Sygn. akt III RC 460/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 25 marca 2013r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodnicząca: SSR ANNA KUZIAK Protokolant: Maria Cetnar po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2013r. w Oleśnicy sprawy z powództwa A. D. przeciwko Z. D. (1) o alimenty I zasądza od pozwanego Z. D. (1) na rzecz powódki A. D. alimenty w kwocie po 600,00 (sześćset) złotych miesięcznie, płatne z góry do dnia 10-go każdego miesiąca wraz z ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 866/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2013-02-28

Data publikacji: 2013-06-06

trafność 100%

Sygnatura akt I C 866/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 28 lutego 2013r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Barbara Polak Protokolant Marta Góra po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2013r. w Oleśnicy sprawy Przy udziale stron: powód Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) w G. pozwany M. S. , B. S. , T. S. , J. Z. (1) , J. Z. (2) , J. L. , K. L. , K. B. , I. B. , R. S. (1) , A. S. , R. S. (2) , J. P. , M. P. o zapłatę powództwa oddala. Z. - kal 21 dni 2
Czytaj więcej»

I C 879/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2014-03-27

Data publikacji: 2014-05-21

trafność 100%

Sygn. akt I C 879/12 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia, 27 marca 2014r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy w I Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący SSR Ewa Przychodzka Protokolant Beata Wolny po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2014r. w Oleśnicy sprawy z powództwa P. W. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z/s w W. o zapłatę I powództwo oddala; II odstępuje od obciążenia powoda kosztami procesu. Z. / 1 odnotować; 2 kal. 21 dni. 27.03.2014r. I C 879/12 UZASADNIENIE Powód małoletni P. W. – reprezen
Czytaj więcej»

I C 889/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2014-12-04

Data publikacji: 2015-08-24

trafność 100%

Sygn. akt I C 889/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 04 grudnia 2014r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy w I Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący SSR Ewa Przychodzka Protokolant Karolina Kurman po rozpoznaniu w dniu 04 grudnia 2014r. w Oleśnicy sprawy z powództwa Ł. S. przeciwko (...) S.A. z/s w B. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. z/s w B. na rzecz powoda Ł. S. kwotę 19.500,00 (dziewiętnaście tysięcy pięćset 00/100) zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 0
Czytaj więcej»

I C 915/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2014-02-27

Data publikacji: 2014-08-08

trafność 100%

Sygnatura akt I C 915/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 27 lutego 2014r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Barbara Polak Protokolant Marta Góra po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2014r. w Oleśnicy sprawy Przy udziale stron: powód (...) z/s w L. pozwany W. K. o zapłatę I powództwo oddala; II zasądza od strony powodowej na rzecz pozwanego kwotę 77,00 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu. Z. - kal 21 dni 27.02.2014r. I C 915/13 UZASADNIENIE (.
Czytaj więcej»

I C 1010/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2013-02-20

Data publikacji: 2013-07-24

trafność 100%

Sygn. akt I C 1010/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 20 lutego 2013r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Agnieszka Ostrowska-Gołąbek Protokolant Ewelina Grudzień po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2013r. w Oleśnicy sprawy Przy udziale stron: powód Gmina W. pozwany K. K. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanej K. K. (1) na rzecz strony powodowej Gminy W. kwotę 10.984,20 (dziesięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery 20/100) złotych wraz z ustaw
Czytaj więcej»

I C 1057/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2014-12-09

Data publikacji: 2015-08-24

trafność 100%

Sygn. akt I C 1057/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dni, 09 grudnia 2014r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy w I Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący SSR Ewa Przychodzka Protokolant Beata Wolny po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2014r. w Oleśnicy sprawy z powództwa J. K. (1) przeciwko A. Ś. o zapłatę I zasądza od pozwanego A. Ś. na rzecz powoda J. K. (1) kwotę 8.304,00zł (osiem tysięcy trzysta cztery) wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi co do kwot: - 6.800,00zł od dnia 16.05.2013r. d
Czytaj więcej»

I C 1080/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2013-12-04

Data publikacji: 2014-04-15

trafność 100%

Sygn. akt I C 1080/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 4 grudnia 2013r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Agnieszka Ostrowska-Gołąbek Protokolant Ewelina Grudzień-Wuczkowska po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2013r. w Oleśnicy sprawy przy udziale stron: powód (...) Sp. z o.o. z/s w W. pozwany K. D. o zapłatę I zasądza od pozwanej K. D. na rzecz strony powodowej (...) Sp. z o.o. z/s w W. kwotę 1.292,58 (jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt
Czytaj więcej»

I C 1113/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2016-01-18

Data publikacji: 2016-06-07

trafność 100%

Sygn. akt I C 1113/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 18 stycznia 2016r Sąd Rejonowy w Oleśnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Adrian Paluch Protokolant Agnieszka Mazur po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2016r w Oleśnicy na rozprawie sprawy z powództwa G. J. przeciwko (...) S.A w Ł. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A w Ł. na rzecz powoda G. J. kwotę 6.800,00 zł (sześć tysięcy osiemset złotych) wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 24.11.2013
Czytaj więcej»

I C 1215/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2013-05-09

Data publikacji: 2013-10-10

trafność 100%

Sygn. akt I C 1215/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia,09 maja 2013r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Ryszard Jaworski Protokolant Marta Góra po rozpoznaniu w dniu 09 maja 2013r. w Oleśnicy Przy udziale stron: powód (...) sp. z o.o. w W. pozwany H. L. o zapłatę powództwo oddala. Z. / 1. kal. 21 dni 09.05.2013r. I C 1215/12 UZASADNIENIE Strona powodowa wniosła o zasądzenie od pozwanej kwoty 3.290zł stanowiącej należność, za sprzedany jej sprz
Czytaj więcej»