Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
329

I C 1585/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2014-05-15

Data publikacji: 2014-11-12

trafność 100%

Sygn. akt I C 1585/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 maja 2014r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Barbara Polak Protokolant Ewelina Grudzień-Wuczkowska po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2014r. w Oleśnicy przy udziale stron: powód Fundacja (...) z/s w J. pozwany V. Ł. , A. Ł. o naruszenie posiadania I powództwo oddala; II zasądza od strony powodowej na rzecz pozwanego A. Ł. kwotę 173,00zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Z./ 1.
Czytaj więcej»

I C 1596/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2014-12-01

Data publikacji: 2015-08-24

trafność 100%

Sygn. akt I C 1596/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 01 grudnia 2014r Sąd Rejonowy w Oleśnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Adrian Paluch Protokolant Agnieszka Mazur po rozpoznaniu w dniu 01 grudnia 2014r w Oleśnicy na rozprawie sprawy z powództwa J. F. , E. F. przeciwko Gminne Przedsiębiorstwo (...) z.o.o z siedzibą w O. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli I. nakazuje pozwanemu Gminnemu Przedsiębiorstwu (...) z.o.o z siedzibą w O. złożenie oświadczen
Czytaj więcej»

I C 1601/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2015-01-20

Data publikacji: 2016-01-26

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1601/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 20 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Ryszard Jaworski Protokolant Katarzyna Czerniawska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 stycznia 2015 r. w O. sprawy przy udziale stron: powód (...) (...) z siedzibą w K. pozwany A. D. o zapłatę powództwo oddala Z. - (...) 20 stycznia 2015 r. I C 1601/14 UZASADNIENIE Strona powodowa wniosła o zasądzenie od pozwanej określ
Czytaj więcej»

I C 1602/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2013-05-20

Data publikacji: 2013-09-12

trafność 100%

Sygn. akt I C 1602/12 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 20 maja 2013r Sąd Rejonowy w Oleśnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Aleksandra Sobieska Protokolant Agnieszka Mazur po rozpoznaniu w dniu 06 maja 2013r w Oleśnicy na rozprawie sprawy z powództwa H. P. (1) przeciwko P. M. o zapłatę I. zasądza od pozwanego P. M. na rzecz powódki H. P. (1) kwotę 15.500,00 zł (piętnaście tysięcy pięćset złotych) wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 04.06.2012r do dnia za
Czytaj więcej»

I C 1613/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2015-01-19

Data publikacji: 2016-12-13

trafność 100%

Sygn. akt I C 1613/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 stycznia 2015r Sąd Rejonowy w Oleśnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Adrian Paluch Protokolant Agnieszka Mazur po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2015r w Oleśnicy sprawy z powództwa (...) z siedzibą we W. przeciwko A. N. o zapłatę powództwo oddala. Z/ - (...) - (...) 19.01.2015r. Sygn. akt I C 1613/14 UZASADNIENIE Strona powodowa domagała się od pozwanej kwoty 1.412,07 zł z ustawowymi odsetkami licz
Czytaj więcej»

I C 1630/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2015-01-14

Data publikacji: 2016-02-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 1630/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 14 stycznia 2015r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Agnieszka Ostrowska-Gołąbek Protokolant Henryka Gębuś po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2015r. w Oleśnicy sprawy Przy udziale stron: powód (...) z/s we W. pozwany A. L. o zapłatę oddala powództwo. Z./ 1. (...) 2. (...) 14.01.2015r. Sygn. akt I C 1630/14 UZASADNIENIE Strona powodowa (...) z siedzibą we W. , reprezentowana przez
Czytaj więcej»

I C 1632/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2014-01-14

Data publikacji: 2014-03-12

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1632/13 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 14 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Ryszard Jaworski Protokolant Katarzyna Czerniawska po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2014 r. w Oleśnicy sprawy przy udziale stron: powód (...) z siedzibą w W. pozwany B. S. o zapłatę powództwo oddala Z. - odpis wyroku dor. pełn. powoda z poucz. o apelacji oraz pozwanemu z poucz. o sprzeciwie 14 stycznia 2014 r. I C 1632/13
Czytaj więcej»

I C 1629/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2015-01-12

Data publikacji: 2016-12-13

trafność 100%

Sygn. akt I C 1629/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 stycznia 2015r Sąd Rejonowy w Oleśnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Adrian Paluch Protokolant Agnieszka Mazur po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2015r w Oleśnicy sprawy z powództwa (...) z siedzibą we W. przeciwko J. B. o zapłatę powództwo oddala. Z/ - (...) - (...) 12.01.2015r. Sygn. akt I C 1629/14 UZASADNIENIE Strona powodowa domagała się od pozwanego kwoty 3.971,74 zł z ustawowymi odsetkami lic
Czytaj więcej»

I C 1640/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2013-03-20

Data publikacji: 2013-06-06

trafność 100%

Sygn. akt I C 1640/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 20 marca 2013r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Agnieszka Ostrowska-Gołąbek Protokolant Ewelina Grudzień po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2013r. w Oleśnicy sprawy Przy udziale stron: powód A. P. , M. P. pozwany Z. M. o zapłatę I zasądza od pozwanego Z. M. solidarnie na rzecz powodów A. P. , M. P. kwotę 328,99 (trzysta dwadzieścia osiem 99/100) złotych; II umarza postępowanie co do kwoty 2
Czytaj więcej»

I C 1640/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2014-04-16

Data publikacji: 2014-06-17

trafność 100%

Sygn. akt I C 1640/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 16 kwietnia 2014r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Agnieszka Ostrowska-Gołąbek Protokolant Ewelina Grudzień-Wuczkowska po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2014r. w Oleśnicy sprawy Przy udziale stron: powód (...) z/s we W. pozwany L. C. o zapłatę I zasądza od pozwanego L. C. na rzecz strony powodowej (...) z/s we W. kwotę 15.202,58 (piętnaście tysięcy dwieście dwa 58/100) złotych wraz z od
Czytaj więcej»