Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
329

I C 11/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2013-03-26

Data publikacji: 2013-06-06

trafność 100%

Sygnatura akt I C 11/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 26 marca 2013 r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Ryszard Jaworski Protokolant Katarzyna Czerniawska po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2013 r. w Oleśnicy sprawy przy udziale stron: powód C. N. pozwany K. P. o zapłatę I zasądza od pozwanego K. P. na rzecz powoda C. N. kwotę 1.920,00zł (jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia) z ustawowymi odsetkami od 18 września 2012r.; II zasądza od pozwan
Czytaj więcej»

I C 20/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2013-10-29

Data publikacji: 2014-02-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 20/13 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 29 października 2013r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Agnieszka Ostrowska-Gołąbek Protokolant Ewelina Grudzień-Wuczkowska po rozpoznaniu w dniu 29 października 2013r. w Oleśnicy sprawy Przy udziale stron: powód (...) z/s w L. pozwany A. S. o zapłatę oddala powództwo. Z./ 1. odpis wyroku dor. stronie powodowej i pozwanemu z pouczeniem o środkach zaskarżenia; 2. kal. 14 dni. 29.10
Czytaj więcej»

I C 15/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2014-03-27

Data publikacji: 2014-09-11

trafność 100%

Sygn. akt I C 15/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 27 marca 2014r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Barbara Polak Protokolant Grażyna Janiszyn po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2014r. w Oleśnicy Przy udziale stron: powód G. P. pozwany (...) Sp. z o.o. z/s w K. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Sp. z o.o. z/s w K. na rzecz powódki G. P. kwotę 3.230,00zł (trzy tysiące dwieście trzydzieści złotych 00/100) wraz z odsetkami ustawowymi l
Czytaj więcej»

I C 27/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2014-03-18

Data publikacji: 2014-08-08

trafność 100%

Sygn. akt I C 27/13 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia, 18 marca 2014r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy w I Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący SSR Ewa Przychodzka Protokolant Beata Wolny po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2014r. w Oleśnicy sprawy z powództwa A. S. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I powództwo oddala; II odstępuje od obciążenia powoda kosztami procesu. Z. / 1 odnotować; 2 kal. 21 dni; 3 po prawomocności zwrócić powodowi niewykorzystaną zaliczkę w kwocie 370,00zł; 18.0
Czytaj więcej»

I C 35/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2013-04-09

Data publikacji: 2014-01-16

trafność 100%

Sygnatura akt I C 35/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 9 kwietnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Ryszard Jaworski Protokolant Katarzyna Czerniawska po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2013 r. w Oleśnicy sprawy przy udziale stron: powód (...) sp. z o.o. z/s w S. pozwany (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz strony powodowej (...) sp. z o.o. z/s w S. kwotę 7.086,39zł (siedem tysięcy osiemdzie
Czytaj więcej»

I C 37/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2014-12-18

Data publikacji: 2015-08-24

trafność 100%

Sygn. akt I C 37/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 18 grudnia 2014r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy w I Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący SSR Ewa Przychodzka Protokolant Beata Wolny po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2014r. w Oleśnicy na rozprawie przy udziale stron powód: Towarzystwo (...) S.A. z/s w W. pozwany: A. R. o zapłatę I powództwo oddala; II zasądza od strony powodowej na rzecz pozwanego kwotę 617,00zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Z. / 1 odnotować; 2 kal. 21 dni.
Czytaj więcej»

I C 57/08

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2014-03-05

Data publikacji: 2014-07-08

trafność 100%

Sygn. akt I C 57/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 marca 2014r Sąd Rejonowy w Oleśnicy w I Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący SSR Adrian Paluch Protokolant Agnieszka Mazur po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2014r w Oleśnicy sprawy z powództwa R. W. , J. W. przeciwko (...) S.A Oddział Okręgowy we W. Inspektorat w O. o zapłatę I. zasądza od strony pozwanej na rzecz powodów solidarnie kwotę 3.440,16 zł (trzy tysiące czterysta czterdzieści złotych 16/100) z ustawowymi odset
Czytaj więcej»

I C 36/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2014-03-12

Data publikacji: 2014-08-08

trafność 100%

Sygn. akt I C 36/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 12 marca 2014r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Agnieszka Ostrowska-Gołąbek Protokolant Ewelina Grudzień-Wuczkowska po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2014r. w Oleśnicy sprawy przy udziale stron: powód W. Ś. pozwany W. A. M. w W. , Oddział we W. o zapłatę I ustala, iż powódka W. Ś. jest uprawniona do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym położonym w O. przy ul. (...) pozostającym w zasobach m
Czytaj więcej»

I C 38/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2013-12-18

Data publikacji: 2014-04-15

trafność 100%

Sygn. akt I C 38/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 18 grudnia 2013r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Agnieszka Ostrowska-Gołąbek Protokolant Bartłomiej Rasała po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2013r. w Oleśnicy przy udziale stron: powód: J. D. pozwany: A. D. o zapłatę I zasądza od pozwanego A. D. na rzecz powoda J. D. kwotę 10.294,95 (dziesięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery 95/100) złotych wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi: -o
Czytaj więcej»

I C 87/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 2014-10-02

Data publikacji: 2015-09-07

trafność 100%

Sygn. akt I C 87/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 02 października 2014r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Barbara Polak Protokolant Grażyna Janiszyn po rozpoznaniu w dniu 18 września 2014r. w Oleśnicy przy udziale stron: powód J. D. (1) pozwany P. P. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanego P. P. (1) na rzecz powoda J. D. (1) kwotę 8.399,00zł (osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia
Czytaj więcej»