Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 785/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Oleśnicy z 2014-04-03

V GC 1799/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 9 października 2017

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, roszczenie, pozwany, cesja, bieg przedawnienia, umowa przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • twierdzenie strony przeciwnej, kredyt odnawialny w rachunku, przelew wierzytelności, roszczenie, zaprzeczenie, przedawnienie roszczeń, rachunek bieżący, pozwany, nabywca, cesja, dłużnik, bieg przedawnienia, kolejna umowa cesji, umowa o kredyt odnawialny, wypowiedzenie, umowa przelewu, wierzyciel, zawiadomienie o przelewie wierzytelności, wynik przelewu, sprzeciw
Zobacz»

I C 87/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 29 kwietnia 2016

Data publikacji: 15 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

bieg przedawnienia, pozwany, roszczenie, termin przedawnienia, umowa przelewu wierzytelności, umowa cesji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa bankowa, pierwotny wierzyciel, umowa sprzedaży wierzytelności, bieg przedawnienia, pozwany, zwrot na warunkach, rata, wyciąg z elektronicznego załącznika, zobowiązanie, załącznik do umowy cesji, roszczenie, termin przedawnienia, umowa przelewu wierzytelności, umowa cesji, wierzytelność na osobę trzecią, pozew, umowa kwot, bank, rozpoznanie w postępowaniu, cedent
Zobacz»

I C 1226/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 6 marca 2013

Data publikacji: 27 kwietnia 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

strona powodowa, umowa cesji, przedawnienie, umowa przelewu wierzytelności, pozwany, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, umowa cesji, wymagalna wierzytelność, częściowy wykaz wierzytelności, istnienie umowy, elektroniczne postępowanie upominawcze, przedawnienie, usługa abonamentowa, dostateczny dowód istnienia, umowa przelewu wierzytelności, przedawnienie roszczenia, pozwany, wykazanie wierzytelności, roszczenie, bliżej nieokreślona wierzytelność, umowa abonamentowa, kopia umowy cesji, zarzut braku wykazania, kuśnierz, zawarta umowa przelewu
Zobacz»

X Ga 277/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 18 grudnia 2015

Data publikacji: 5 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, termin przedawnienia, roszczenie, umowa cesji, działalność, zarzut przedawnienia, umowa przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • konwencja, potrącenie, przelew wierzytelności, przepis kodeksu cywilnego, prawo prywatne międzynarodowe, termin przedawnienia, międzynarodowa sprzedaż towarów, roszczenie, umowa cesji, jurysdykcja sądów polskich, przedawnienie roszczeń, działalność, polski kodeks, prawo właściwe, zarzut przedawnienia, cesja wierzytelności, upływ terminu przedawnienia, postępowanie upadłościowe, umowa przelewu, zakres działalności
Zobacz»

I C 868/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 11 marca 2016

Data publikacji: 16 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

wierzyciel pierwotny, umowa cesji, przedawnienie, umowa przelewu wierzytelności, pozwany, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • załącznik do umowy cesji, wierzyciel pierwotny, umowa cesji, cesja wierzytelności, przedawnienie, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, fundusz sekurytyzacyjny, potwierdzone kopie, księga rachunkowa funduszu, pozwany, wysokość żądanego roszczenia, wyciąg z księgi rachunkowej, roszczenie, nadanie pisma w urzędzie, księga rachunkowa powoda, data nadania pisma, załącznik do umowy przelewu, ewidencja analityczna, pieczęć towarzystwa
Zobacz»

I C 1193/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 19 września 2018

Data publikacji: 2 listopada 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

wierzytelność, termin przedawnienia, bieg przedawnienia, roszczenie, przelew, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, termin przedawnienia, bieg przedawnienia, roszczenie, przerwa biegu przedawnienia, przelew, wierzytelność przypadła, upływ terminu przedawnienia, warunkiem powództwa, pakiet wierzytelności, data wymagalności wierzytelności, imiona dłużnika, twierdzenie powodów, treść zawarta w dokumencie, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, skuteczna cesja, wpłata na poczet zadłużenia, umowa pożyczki, cesja
Zobacz»

V ACa 672/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 19 marca 2015

Data publikacji: 7 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

umowa cesji, pozwany, przelew wierzytelności, umowa przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa cesji, umowa o roboty budowlane, kaucja gwarancyjna, wierzytelność przyszła, pozwany, potrącenie, przedmiot cesji, cedent, podwykonawca, cesjonariusz, zawarcie umowy cesji, cesja wierzytelności, faktura, koszt wykonania zastępczego, przelew wierzytelności, dłużnik, wymagalność wierzytelności powoda, termin spełnienia świadczenia, wiadomość, umowa przelewu
Zobacz»

VII C 1502/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2014

Data publikacji: 7 października 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

strona powodowa, roszczenie, zarzut przedawnienia, przelew wierzytelności, termin przedawnienia, umowa cesji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • częściowy wykaz wierzytelności, strona powodowa, nabywca, roszczenie, dekoder, sprzedaż wierzytelności, zarzut przedawnienia, zobowiązanie niezupełne, przelew wierzytelności, termin przedawnienia, cedent, wykaz wierzytelności do umowy, umowa cesji, umowa o przelew wierzytelności, dotychczasowy wierzyciel, siedziba, zbywca wierzytelności, pozew, program telewizyjny, spółka akcyjna
Zobacz»

IX C 1076/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 11 marca 2013

Data publikacji: 21 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

strona powodowa, umowa cesji, umowa przelewu, przelew wierzytelności, roszczenie, zarzut przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • zbywca, strona powodowa, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa cesji, częściowy wykaz wierzytelności, faktura, umowa przelewu, przelew wierzytelności, numer dokumentów, roszczenie, zarzut przedawnienia, nabycie wierzytelności, załącznik, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, wspólnik spółki cywilnej, na odwrót, dzień zapłaty, płyta, wierzytelności pieniężne, umowa cesji wierzytelności
Zobacz»

I C 1455/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 20 listopada 2017

Data publikacji: 23 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

przedawnienie, umowa przelewu wierzytelności, roszczenie, umowa cesji, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, nota obciążeniowa, umowa przelewu wierzytelności, termin wymagalności, dekoder, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, roszczenie, umowa abonencka, zwrot sprzętu, abonent, umowa cesji, wyciąg elektroniczny, brak zwrotu, wierzyciel, zarzut spełnienia roszczenia, skuteczność umowy przelewu wierzytelności, okres podstawowy, siedziba, pozwany, umowa sprzedaży wierzytelności
Zobacz»

VIII Ga 491/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 1 lutego 2017

Data publikacji: 20 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

umowa cesji, przedawnienie, pozwany, przelew wierzytelności, zawiadomienie o cesji, bieg
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • poprzedni wierzyciel, umowa cesji, bank, umowa kredytów, przedawnienie, spóźnione twierdzenie i dowód, cesja wierzytelności, pozwany, wyciąg z wykazu wierzytelności, umowa o przelew, przelew wierzytelności, legitymacja, bankowy tytuł egzekucyjny, pozew, zawiadomienie o cesji, przeniesienie portfeli, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, zwłoka w rozpoznaniu sprawy, pożyczka, bieg
Zobacz»

VIII GC 70/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 9 kwietnia 2018

Data publikacji: 29 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa cesji, zawiadomienie o cesji, pozwany, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa cesji, faktura, zawiadomienie o cesji, dłużnik, zawiadomienie o przelewie, zbywca, pozwany, cedent, przelew, zawarcie umowy cesji, istnienie wierzytelności, spotkanie, oświadczenie woli, potracenie, należność, inwestycja, treść umowy cesji, przedmiot cesji, notatka
Zobacz»

VII C 784/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 25 września 2014

Data publikacji: 3 grudnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

strona powodowa, przelew wierzytelności, roszczenie, pozwany, umowa cesji, termin przedawnienia, zarzut przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa szczegółowa, strona powodowa, nota obciążeniowa, zbywca, częściowy wykaz wierzytelności, przelew wierzytelności, nabywca, sprzęt, roszczenie, wierzyciel, prawo do wierzytelności, pozwany, umowa cesji, termin przedawnienia, zarzut przedawnienia, podstawa umowy cesji, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, stosunek zobowiązaniowy, sprzedaż wierzytelności, zaległa należność
Zobacz»

VIII Ga 353/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 27 listopada 2015

Data publikacji: 31 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, umowa cesji, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, cedent, umowa cesji, pozwany, umowa o kredyt obrotowy, dłużnik wierzytelności, potrącenie, cesja wierzytelności, oryginał dokumentów, zgodność z oryginałem, bank spółdzielczy, oryginał umowy, cesjonariusz, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, niezbędna infrastruktura, budynek mieszkalny wraz, dokonana cesja, przelana wierzytelność, zawarcie umowy przelewu wierzytelności, rozporządzenie wierzytelnością
Zobacz»

XI C 1753/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 25 stycznia 2017

Data publikacji: 28 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, strona powodowa, przedawnienie, cesja, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, strona powodowa, wykaz wierzytelności do umowy, przedawnienie, pożyczka, istnienie oryginału, wyciąg z ksiąg bankowych, zgodność z oryginałem, legitymacja procesowa, siedziba, wydruk, nabycie wierzytelności, cesja, załącznik, odpis dokumentu, kserokopia za dokument, pozwany, legitymacja czynna, przeniesienie wierzytelności, podpis
Zobacz»

I C 833/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 17 stycznia 2018

Data publikacji: 26 lutego 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

wierzyciel pierwotny, cesja, termin przedawnienia, pozwany, przerwanie biegu, przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzyciel pierwotny, cesja, umowa bankowa, cofnięcie pozwu, księgi rachunkowe, termin przedawnienia, postępowanie zwykłe, wysokość wierzytelności, pozwany, postępowanie upominawcze, przerwanie biegu terminu przedawnienia, fundusz sekurytyzacyjny, przerwanie biegu, cesja wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, sprzeciw pełnomocnika, załącznik do umowy cesji, przelew wierzytelności, pozew bez zrzeczenia, nakaz zapłaty
Zobacz»

I C 627/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim

Data orzeczenia: 2 września 2016

Data publikacji: 17 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

bieg przedawnienia, przelew wierzytelności, strona powodowa, przerwanie, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • bieg przedawnienia, przelew wierzytelności, poprzedni wierzyciel, czynności procesowe, bankowy tytuł egzekucyjny, cesjonariusz, realizacja roszczenia, postępowanie egzekucyjne na wniosek, kredyt, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, złożenie wniosku o wszczęcie, przerwa biegu przedawnienia, pisemne zawiadomienie, wyciąg z księgi rachunkowej, strona powodowa, przerwanie, wniosek o wszczęcie egzekucji, celów dochodzenia, roszczenie
Zobacz»

X C 4489/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 5 kwietnia 2017

Data publikacji: 4 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

wierzyciel pierwotny, umowa przelewu wierzytelności, termin przedawnienia, roszczenie, pozwany, zarzut przedawnienia, umowa cesji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzyciel pierwotny, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa kredytu gotówkowego, umowa przelewu wierzytelności, termin przedawnienia, fundusz inwestycyjny, odbitka, wymagalna wierzytelność, roszczenie, roszczenie majątkowe, wyciąg z elektronicznego załącznika, bank, pozwany, kserokopia, zarzut przedawnienia, nabywca, wyciąg z ksiąg bankowych, umowa cesji, umowa o przelew, siedziba
Zobacz»

I C 657/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 6 lutego 2018

Data publikacji: 12 marca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

wierzyciel pierwotny, cesja, termin przedawnienia, przelew wierzytelności, pozwany, przerwanie biegu, umowa przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • fundusz sekurytyzacyjny, wierzyciel pierwotny, cesja, cofnięcie pozwu, umowa bankowa, księgi rachunkowe, termin przedawnienia, przelew wierzytelności, postępowanie zwykłe, wysokość wierzytelności, pozwany, postępowanie upominawcze, należność, przerwanie biegu terminu przedawnienia, przerwanie biegu, cesja wierzytelności, umowa przelewu, wyciąg z elektronicznego załącznika, sprzeciw pełnomocnika, załącznik do umowy cesji
Zobacz»

I C 770/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 6 listopada 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

cesja, termin przedawnienia, umowa przelewu, przelew wierzytelności, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • pierwotny wierzyciel, wierzytelność przyszła, umowa pożyczki, cesja, cesja wierzytelności, termin przedawnienia, twierdzenie faktyczne, upływ terminu przedawnienia, umowa przelewu, wydruk komputerowy, data zawarcia umowy ramowej, przelew praw z umowy, przelew wierzytelności, dokonanie przelewu, wyrok zaoczny, odpowiednie oznaczenie, pożyczkodawca, oświadczenie o dokonaniu, konsument, roszczenie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Stochła
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Oleśnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Polak
Data wytworzenia informacji: